O nama

Grupu Eiszeit osnivamo decembra 2004. godine, a razlog našeg okupljanja bilo je zajedničko fundamentalno odbacivanje kapitalizma. Smatramo da je revolucionarni prevrat postojećeg društva neophodan kako bi se zadovoljile ljudske potrebe. Glavni povod za kritiku ovog društva je naša sopstvena životna situacija. Protivimo se predstavničkoj politici zbog toga što smo mišljenja da je oslobođenje svih istovremeno preduslov i samog našeg oslobođenja.

Naši argumenti počivaju na kritici političke ekonomije kako ju je formulisao Karl Marks. Na njega se ne pozivamo zato što neprikosnoveno verujemo svakoj njegovoj reči ili stoga što nam je interesantan u „istorijskom“ ili „sociološkom“ smislu, već se kritikom političke ekonomije bavimo jer držimo da je razumevanje kapitalizma neophodno za njegovo ukidanje.

Protivimo se konstruktivnom učestvovanju u ovom društvu i oduzimamo pravo kako državi tako i političkim institucijama da zastupaju naše interese kao i legitimaciju monopola na primenu sile. U državi vidimo neizostavan instrument koji služi integraciji i sputavanju nekonformnih i opozicionih snaga tako da kategorički isključujemo učestvovanje u demokratsko-parlamentarnom procesu. K tome preuzimanje države od strane komunističke partije za nas predstavlja istorijsku grešku. Umesto toga proleterska protumoć trebalo bi da si prida nove forme bez vlasti i dominacije u toku revolucije na čijim osnovama bi moglo da nastane jedno novo društvo. Mi ne vidimo nikakvu perspektivu u zahtevima za samoupravnim komunama, zadrugama itd. jer one ne ciljaju na sferu izvan robne razmene, a time ni (samo)eksploatacije, konkurencije i podruštvljavanja vrednosti. Klasno društvo je moguće prevazići samo onda kada ljudi zajednički, po svojim potrebama, odlučuju o proizvodnji što pak omogućava i uslovljava nove oblike ljudskih odnosa.

U našim očima „pokreti za nacionalno oslobođenje“ nemaju nikakav emancipatorski potencijal. Nismo solidarni ni sa kakvim „narodima“ ili „etnijama“ već se uvek okrećemo ka konkretnom čoveku čiji životni uslovi pre svega zavise od njegovog položaja u klasnim odnosima koji vladaju širom sveta. Polazimo od toga da se tek postepenom spoznajom klasnih protivrečnosti, tj. spoznajom postojanja i sukoba interesa proletarijata i kapitala, otvara mogućnost da se kapitalizam i praktično dovede u pitanje. Sebe ne smatramo zastupnicima borbi i ljudi koji u njima učestvuju već delom revolucionarnog procesa. Uvek se vodimo tom idejom kada pristupamo konfliktnim tačkama društva, ali to nas nipošto ne sprečava da se bavimo širokim poljem tema: tako su, naravno, borba protiv rasizma, antisemitizma i seksizma sastavni deo naše prakse. Međutim, mislimo da je uvek neophodno raskrinkavati spojeve i veze između kapitalizma i specifičnih oblika diskriminacije i tlačenja jer se u kapitalizam može pronicnuti samo kada se posmatra kao celina. Ne mogu se moć, eksploatacija ili vrednost pojmiti razdvojeno, sami za sebe, već su oni deo društvenog totaliteta.

Mi se, kao grupa, ne pozivamo na neku određenu struju marksističke tradicije, ali već duže vreme učestvujemo u diskusiji o pozitivnim momentima u istoriji levo-komunističkog pokreta. Trebalo bi da ona našim pozicijama i praktičnim pristupima podari jasnije crte, ali isto tako da nam pomogne pri kritičnom promatranju dosadašnje revolucionarne levice. U svemu tome, naša je glavna namera da damo svoj doprinos izgradnji revolucionarne protumoći sa ciljem da se ovo stanje ukine.

Ukoliko imaš pitanja ili bi želeo da stupiš u kontakt sa nama, najbolje nam se javi na našu imejl adresu: eis_zeit at gmx.net.

Za besklasno društvo bez države!

Eiszeit, septembar 2007.